ThS.BS Vũ Quỳnh Trang

Khoa Dinh dưỡng LS & TC

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Dinh dưỡng LS & TC

Số năm kinh nghiệm: