ThS.BS Vũ Thanh Loan

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Khoa Điều trị rối loạn chuyển hóa và Tim mạch