ThS.BS Vũ Trọng Hạnh

Khoa Ngoại Chung

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Khoa Ngoại Chung

Số năm kinh nghiệm: