TS.BS Lê Quang Toàn

Trưởng khoa Đái tháo đường

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Đái tháo đường

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ