TS.BS Lê Thị Việt Hà

Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng khoa Bệnh lý tuyến giáp