ThS.BS Lương Quỳnh Hoa

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Thạc sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

Số năm kinh nghiệm: 37 năm

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Phụ trách Khoa Hoá sinh