TS.BS Nguyễn Minh Hùng

Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sĩ

Vị trí quản lý: Trưởng khoa Thận - Tiết niệu

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ