TS.BS Phạm Tuấn Phương

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ, bác sỹ

Vị trí quản lý: Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Phụ trách khoa Điều trị theo yêu cầu