TS.BS Trần Đoàn Kết

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

hoạt động chuyên ngành

Trình độ: Tiến sỹ

Vị trí quản lý: Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

Số năm kinh nghiệm:

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA Y TẾ

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

AHLĐ.TTND.PGS.TS Trần Ngọc Lương

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

TS.BS Phan Hoàng Hiệp

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

PGS.TS.BS Phan Hướng Dương

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

TS.BS Phạm Thúy Hường

TS.BS Phạm Thúy Hường

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp

PGS.TS  Đỗ Trung Quân

PGS.TS Đỗ Trung Quân

Trưởng Khoa Phẫu thuật tuyến giáp