THÔNG BÁO: QUAY TRƠ LẠI KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI GIỜ

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

THÔNG BÁO: QUAY TRƠ LẠI KHÁM CHỮA BỆNH NGOÀI GIỜ

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bệnh viện. Bệnh viện Nội tiết TW xin thông báo từ ngày 27/09/2021, Bệnh viện bắt đầu quay trở lại khám ngoài giờ: Thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ 6h00; Thứ bảy, chủ nhật bắt đầu từ 7h30.

Bệnh viện Nội tiết TW xin thông báo để Quý bệnh nhân được biết./.