THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DUNG DỊCH LUGOL 1%

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DUNG DỊCH LUGOL 1%

Bệnh viện Nội tiết Trung ương xin thông báo:

Hiện nay, Bệnh viện đang có nhu cầu nghiên cứu xác định độ ổn định của dung dịch Lugol 1% pha chế tại Bệnh viện, thời gian nghiên cứu trong vòng 6 tháng ở điều kiện nhiệt độ thường (300C ± 20C).

Đề nghị các nhà thầu quan tâm gửi báo giá cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước 17h ngày 15/4/2022. Mọi chi tiết liên hệ ThS.DS. Nguyễn Kim Oanh (SĐT: 0982023009).