HỌP HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC CẤP CƠ SỞ XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 04 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

25 Tháng 8 2020
Tác giả 

Nhằm đảm bảo tính khoa học và bảo vệ quyền lợi cho đối tượng nghiên cứu viên, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tiến hành họp để xét duyệt đề cương 04 đề tài nghiên cứu khoa học.

Tham dự và chủ trì Hội đồng đạo đức có TS.BS Phan Hướng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cùng các thành viên của Hội đồng.

 

04 đề tài nghiên cứu khoa học được xét duyệt trong đợt này bao gồm:

  • “Khảo sát tình trạng suy giáp ở bệnh nhân Basedow sau điều trị I-131 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”; CNĐT: TS.BS. Lê Thị Việt Hà, ThS.BS. Lương Quốc Hải.
  • “Xây dựng kế hoạch quảng bá nhằm khuếch trương hình ảnh Bệnh viện Nội tiết Trung ương”; CNĐT: Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thanh Mạn
  • “Khảo sát sự lựa chọn thuốc hạ Gluose máu trong điều trị bệnh nhân mắc đái tháo đường type 2 mới phát hiện tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương”; CNĐT: TS.BS. Lê Quang Toàn, BS. Hoàng Thu Trang.
  • “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân basedow tái phát”; CNĐT: BS. Nguyễn Thị Phương Thuý, Ths.BS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Qua buổi họp xét duyệt, Hội đồng đạo đức đã có những góp ý điều chỉnh cụ thể đến các nghiên cứu viên về đề cương đề tài nghiên cứu khoa học, từ đó, tư vấn cho Giám đốc Bệnh viện xem xét, thẩm định về khía cạnh đạo đức và khoa học của các nghiên cứu y sinh học liên quan đến con người làm cơ sở phê duyệt, triển khai và nghiệm thu nghiên cứu y sinh học trên thực tế.

Một số hình ảnh khác của buổi họp xét duyệt: