In trang này

TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TỶ LỆ SUY TIM MẠN TÍNH VÀ GIÁ TRỊ BNP HUYẾT TƯƠNG TRONG CHẨN ĐOÁN SUY TIM MẠN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CÓ BỆNH THẬN MẠN GIAI ĐOẠN VỪA ĐẾN NẶNG (G3-G5)

15 Tháng 9 2020
Tác giả 

Chủ nhiệm đề tài:  BS. Nguyễn Thị Thu Hiền

  1. Đoàn Thị Len
  2. Phạm Thanh Tùng
  3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Xác định tỷ lệ suy tim mạn tính ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn từ mức độ vừa đến nặng (G3-G5)

- Xác định giá trị của BNP huyết tương trong chẩn đoán suy tim mạn ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn mức độ vừa đến nặng (G3-G5)

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
    • Đối tượng nghiên cứu

Cỡ mẫu xác định tỷ lệ suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 có bệnh thận mạn

Trong đó:  TP+FN: ước tính số dương tính thật âm tính giả

α : mức ý nghĩa thông kê (0,05)

Z1-α/2: giá trị giới hạn phụ thuộc vào độ tin cậy (hoặc sai số α) xác định, với độ tin cậy lấy ngưỡng 95% à Z1-α/2 = 1,96

 Pse = 0,9 , Psp = 0,95 tương ứng độ nhạy 90%, độ đặc hiệu 95%

Pdis: tỷ lệ suy tim ở bệnh nhân có CKD (0,4)

w: sai số giao động 5%

Tính ra cỡ mẫu nghiên cứu n = 345,7

Tuổi

Giới

Chỉ số BMI

Huyết áp động mạch

Hút thuốc lá

Mức lọc cầu thận

BNP

Glucose máu (nmol/l)

HbA1C

Điện tâm đồ

X-Quang phổi thẳng

Siêu âm tim

Các xét nghiệm khác: tổng phân tích tế bào máu, GOT, GPT, protein, albumin, điện giải đồ,…

Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phần mềm SPSS xác định giá trị trung bình, tỷ lệ phần trăm; xác định mối tương quan giữa các biến số, phân tích tương quan hồi quy tuyến tính

BÀI VIẾT LIÊN QUAN