TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ÁP LỰC GAN BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ TYP2

                                                                                                                                                                       

You may have heard of Joo casino but why don't you play and hit the jackpot!

TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ÁP LỰC GAN BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ TYP2

16 Tháng 8 2021
Tác giả 

Chủ nhiệm đề tài:  TS.BS. Phạm Thúy Hườn

                              TS.BS. Phạm Tuấn Phương

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Khảo sát sự biến đổi áp lực gan bàn chân ở người đái tháo đường typ 2

- Đánh giá mối liên quan giữa áp lực gan bàn chân với một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường typ 2

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • Đối tượng nghiên cứu

Nhóm bệnh: những người được chẩn đoán đái tháo đường typ 2 đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Nhóm chứng: Đối tượng khỏe mạnh đáp ứng tiêu chuẩn lực chọn của nghiên cứu

 • Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
 1. Nhóm bệnh:
 • Bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 có đội tuổi từ 30-80 tuổi
 • Đồng ý tham gia nghiên cứu
 • Có đầy đủ thông tin đáp ứng nghiên cứu
 1. Nhóm chứng
 • Các đối tượng bình thường đi khám bệnh từ 18 tuổi trở lên
 • Các đối tượng không mắc ĐTĐ
 • Không thứa cân, béo phì
 • Không mắc bệnh mạn tính
 • Phụ nữ không mang thai
 • Đồng ý tham gia nghiên cứu
 • Có đầy đủ thông tin đáp ứng nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu phân tích, mô tả cắt ngang

Chọn mẫu dựa trên phương pháp chọn mẫu thuận tiện

Nhóm chứng: 40 người khỏe mạnh

Nhóm bệnh: 126 người bệnh đái tháo đường typ 2

 • Địa điểm, thời gian nghiên cứu
 • Nhóm bệnh thu thập tại Bệnh viện Nội tiết TW
 • Nhóm chứng thu thâp tại Viện đái tháo đường và RLCH- Trường đại học Y Hà Nội
 • Thời gian nghiên cứu: năm 2020
 1. Kết quả nghiên cứu:

Áp lực gan bàn chân trung bình của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở các vị trí tổng lực và vùng nền ngón 1,2,3.  Tỷ lên bệnh nhân đái tháo đường tăng áp lực gan bàn chân ở vị trí nền ngón cái là 79,4% và nền ngón giữa là 44,4%.

Tăng chỉ số BMI, béo trung tâm, thời gian phát hiện bệnh dài, rối loạn lipid máu là các yếu tố làm tăng áp lực gan bàn chân có ý nghĩa thống kê

Chưa thấy mối liên quan giữa áp lực gan bàn chân với giới tính, hút thuốc lá, tăng huyết áp, nghiện rượu và chỉ số HbA1C.