TÓM TẮT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ÁP LỰC GAN BÀN CHÂN Ở BỆNH NHÂN ĐTĐ TYP2

16 Tháng 8 2021
Tác giả 

Chủ nhiệm đề tài:  TS.BS. Phạm Thúy Hườn

                              TS.BS. Phạm Tuấn Phương

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Khảo sát sự biến đổi áp lực gan bàn chân ở người đái tháo đường typ 2

- Đánh giá mối liên quan giữa áp lực gan bàn chân với một số yếu tố liên quan ở người bệnh đái tháo đường typ 2

 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  • Đối tượng nghiên cứu

Nhóm bệnh: những người được chẩn đoán đái tháo đường typ 2 đến khám và điều trị tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Nhóm chứng: Đối tượng khỏe mạnh đáp ứng tiêu chuẩn lực chọn của nghiên cứu

 • Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân
 1. Nhóm bệnh:
 • Bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ typ 2 có đội tuổi từ 30-80 tuổi
 • Đồng ý tham gia nghiên cứu
 • Có đầy đủ thông tin đáp ứng nghiên cứu
 1. Nhóm chứng
 • Các đối tượng bình thường đi khám bệnh từ 18 tuổi trở lên
 • Các đối tượng không mắc ĐTĐ
 • Không thứa cân, béo phì
 • Không mắc bệnh mạn tính
 • Phụ nữ không mang thai
 • Đồng ý tham gia nghiên cứu
 • Có đầy đủ thông tin đáp ứng nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu phân tích, mô tả cắt ngang

Chọn mẫu dựa trên phương pháp chọn mẫu thuận tiện

Nhóm chứng: 40 người khỏe mạnh

Nhóm bệnh: 126 người bệnh đái tháo đường typ 2

 • Địa điểm, thời gian nghiên cứu
 • Nhóm bệnh thu thập tại Bệnh viện Nội tiết TW
 • Nhóm chứng thu thâp tại Viện đái tháo đường và RLCH- Trường đại học Y Hà Nội
 • Thời gian nghiên cứu: năm 2020
 1. Kết quả nghiên cứu:

Áp lực gan bàn chân trung bình của bệnh nhân đái tháo đường typ 2 cao hơn nhóm chứng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở các vị trí tổng lực và vùng nền ngón 1,2,3.  Tỷ lên bệnh nhân đái tháo đường tăng áp lực gan bàn chân ở vị trí nền ngón cái là 79,4% và nền ngón giữa là 44,4%.

Tăng chỉ số BMI, béo trung tâm, thời gian phát hiện bệnh dài, rối loạn lipid máu là các yếu tố làm tăng áp lực gan bàn chân có ý nghĩa thống kê

Chưa thấy mối liên quan giữa áp lực gan bàn chân với giới tính, hút thuốc lá, tăng huyết áp, nghiện rượu và chỉ số HbA1C.