Cơ sở Tứ Hiệp: :Đường Nguyễn Bồ (Ngõ 215 Ngọc Hồi) -Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội add_Cơ sở Thái Thịnh: Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội

  Tel: 024.6288.5158                                                    

                                                         TẤT CẢ VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH!                                                                                                                                                                           

Lịch khám dịch vụ chọn bác sỹ ngày 09/10/2018

08 Tháng 10 2018
Tác giả 

1. Danh sách bác sỹ khám chọn tại cơ sở Thanh Trì 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

PHAN HƯỚNG DƯƠNG

TIẾN SỸ

2

TRẦN KIM OANH

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II

3

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

THẠC SỸ - BÁC SỸ

4

TÔN THẤT KHA

THẠC SỸ - BÁC SỸ

5

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

THẠC SỸ - BÁC SỸ

6

NGUYỄN MẠNH HÀ

THẠC SỸ - BÁC SỸ

7

TRẦN THỊ ĐOÀN

THẠC SỸ - BÁC SỸ

 

2. Danh sách bác sỹ khám chọn tại cơ sở Thái Thịnh  

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

NGUYỄN MINH HÙNG

TIẾN SỸ - BÁC SỸ

2

HOÀNG KIM ƯỚC

TIẾN SỸ - BÁC SỸ

3

BÙI THANH HUYỀN

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA II

4

VŨ HIỀN TRINH

THẠC SỸ - BÁC SỸ

5

PHẠM THỊ THÚY

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I

6

NGUYỄN THU HIỀN

THẠC SỸ - BÁC SỸ

7

VŨ HOÀI THU

THẠC SỸ - BÁC SỸ

8

NGUYỄN GIANG NAM

THẠC SỸ - BÁC SỸ

9

PHẠM THỊ LAN

THẠC SỸ - BÁC SỸ

10

VŨ TUẦN THĂNG

THẠC SỸ - BÁC SỸ

11

NGUYỄN THỊ LỰU

THẠC SỸ - BÁC SỸ

12

NGUYỄN THU HƯƠNG

THẠC SỸ - BÁC SỸ

13

NGUYỄN MINH TUẦN

THẠC SỸ - BÁC SỸ

14

LÊ THANH VÂN

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I

15

MA THỊ NGA

BÁC SỸ CHUYÊN KHOA I