addTrụ sở: Đường Nguyễn Bồ (Ngõ 215 Ngọc Hồi) -Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội add_Cơ sở thái thịnh:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội

Tel: 024.6288.5158                                               

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia (47)

 

 

Thứ tư, 31 Tháng 12 2025 00:00

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Lương

Viết bởi
Thứ ba, 30 Tháng 12 2025 00:00

TS.BS. Phan Hướng Dương

Viết bởi
Thứ hai, 29 Tháng 12 2025 00:00

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hùng

Viết bởi
Chủ nhật, 28 Tháng 12 2025 00:00

Bs.CKII. Trần Văn Bông

Viết bởi
Thứ bảy, 27 Tháng 12 2025 00:00

BS.CKI.Nguyễn Thị Thúy

Viết bởi
Thứ năm, 25 Tháng 12 2025 00:00

TS.BS Phạm Thúy Hường

Viết bởi
Thứ năm, 25 Tháng 12 2025 00:00

ThS.BS Trần Văn Đồng

Viết bởi
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 00:00

ThS.BS CKII Nguyễn Hồng Hạnh

Viết bởi
Thứ sáu, 08 Tháng 5 2020 00:00

ThS.BS Đỗ Gia Nam

Viết bởi
Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 00:00

TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Viết bởi
Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 00:00

TS.BS Lê Thị Việt Hà

Viết bởi
Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 00:00

TS.BS Trần Đoàn Kết

Viết bởi
Thứ tư, 22 Tháng 4 2020 00:00

TS.BS Nguyễn Thu Hiền

Viết bởi
Chủ nhật, 12 Tháng 4 2020 00:00

ThS.BS Bùi Minh Thu

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Vũ Thị Hiền Trinh

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

BS CKI. Lê Thị Thanh Vân

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Nguyễn Thị Lựu

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Phạm Mạnh Hùng

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Phạm Thị Lan

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Nguyễn Thị Thu Hương

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Vũ Hoài Thu

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Hồ Khải Hoàn

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

TS.BS Lê Quang Toàn

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS CKII Nguyễn Hồng Hạnh

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Tạ Thùy Linh

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Trần Đình Sỹ

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Trần Thị Đoàn

Viết bởi
Thứ hai, 30 Tháng 12 2019 00:00

ThS.BS Vũ Quỳnh Trang

Viết bởi
Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 00:00

TS. Đinh Văn Trực

Viết bởi
Thứ hai, 11 Tháng 6 2018 00:00

TS.BS Trần Ngọc Tuấn

Viết bởi
Thứ bảy, 26 Tháng 5 2018 00:00

Ths.Bs Phạm Tuấn Phương

Viết bởi
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 00:00

Ths.Bs Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Viết bởi
Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 00:00

Ths.Bs Phạm Quyết Thắng

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 00:00

TS.BS Nguyễn Minh Hùng

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 00:00

Ths.Bs Phan Hoàng Hiệp

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 00:00

Ths.Bs Tôn Thất Kha

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 00:00

Ths.Bs Trần Thị Kim Oanh

Viết bởi
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 00:00

ThS.BS Đặng Thị Mai Trang

Viết bởi
Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 00:00

Ths.Bs Nguyễn Ngọc Thiện

Viết bởi
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 00:00

ThS.BS CKII Nguyễn Hồng Hạnh

Viết bởi
Thứ bảy, 27 Tháng 1 2018 07:00

BSCKII.Nguyễn Bá Sỹ

Viết bởi
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 07:00

BS.CKI.Lê Thị Thanh Vân

Viết bởi
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 00:00

Ths.Bs Vũ Hà Ninh

Viết bởi
Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 00:00

Ths.Bs Vũ Tuấn Thăng

Viết bởi
Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 00:00

Ths.Bs Nguyễn Giang Nam

Viết bởi
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 00:00

BS CKII. Nguyễn Thị Hồ Lan

Viết bởi
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 00:00

Ths.Bs Nguyễn Mạnh Hà

Viết bởi