document.write(' ); 

add_locationĐịa chỉ: Trụ sở: Ngõ 215 Ngọc Hồi - Tứ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội - Cơ sở:Số 80 Ngõ 82 Yên Lãng - Đống Đa - Hà Nội  -Tel: (04) 385.33527                                               

Đội ngũ chuyên gia

Đội ngũ chuyên gia (32)

 

 

Thứ bảy, 11 Tháng 4 2020 00:00

PGS.TS.BS. Trần Ngọc Lương

Viết bởi
Thứ ba, 16 Tháng 4 2019 00:00

TS.BS. Phan Hướng Dương

Viết bởi
Thứ hai, 18 Tháng 6 2018 00:00

TS.BS. Nguyễn Mạnh Hùng

Viết bởi
Thứ bảy, 26 Tháng 5 2018 07:00

Ths.Bs.Phạm Thúy Hường

Viết bởi
Thứ bảy, 26 Tháng 5 2018 07:00

Ths.Bs. Phạm Tuấn Phương

Viết bởi
Thứ bảy, 26 Tháng 5 2018 07:00

Ths.Bs.Bùi Minh Thu

Viết bởi
Thứ sáu, 25 Tháng 5 2018 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Viết bởi
Thứ năm, 24 Tháng 5 2018 07:00

BS.CKI.Nguyễn Thị Thúy

Viết bởi
Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Trần Đoàn Kết

Viết bởi
Thứ ba, 17 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Phạm Quyết Thắng

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

Bs.CKII. Trần Văn Bông

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

TS.BS. Lê Quang Toàn

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

Ths.BS.Hồ Khải Hoàn

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

TS.BS. Nguyễn Minh Hùng

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

TS.BS.Nguyễn Trọng Hưng

Viết bởi
Thứ hai, 16 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Phan Hoàng Hiệp

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Tôn Thất Kha

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Trần Văn Đồng

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Trần Thị Kim Oanh

Viết bởi
Thứ hai, 09 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Lê Thị Việt Hà

Viết bởi
Thứ sáu, 06 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Thị Mai Trang

Viết bởi
Thứ năm, 05 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Ngọc Thiện

Viết bởi
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.CKII Nguyễn Hồng Hạnh

Viết bởi
Thứ tư, 04 Tháng 4 2018 07:00

Ths.Bs.Đỗ Gia Nam

Viết bởi
Thứ bảy, 27 Tháng 1 2018 07:00

BSCKII.Nguyễn Bá Sỹ

Viết bởi
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 07:00

Ths.Bs.Vũ Hà Ninh

Viết bởi
Thứ sáu, 26 Tháng 1 2018 07:00

BS.CKI.Lê Thị Thanh Vân

Viết bởi
Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Thu Hiền

Viết bởi
Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 07:00

Ths.Bs.Vũ Tuấn Thăng

Viết bởi
Thứ hai, 01 Tháng 1 2018 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Giang Nam

Viết bởi
Thứ năm, 05 Tháng 1 2017 07:00

Bs.CKII.Nguyễn Thị Hồ Lan

Viết bởi
Thứ tư, 04 Tháng 1 2017 07:00

Ths.Bs.Nguyễn Mạnh Hà

Viết bởi